Skip to main content
All CollectionsLocalized Help CenterPayments and Settlement
Ano ang minimum at maximum transaction amounts?
Ano ang minimum at maximum transaction amounts?
Pam avatar
Written by Pam
Updated over a week ago

Ang bawat payment method ay may maximum amount na maaaring i-proseso sa bawat transaksyon.

Ang maximum amounts ay ang mga sumusunod:

  • Cards: less than ₱ 10,000,000.00

  • BillEase: ₱ 40,000

  • E-wallets: up to ₱ 100,000.00

  • Online Banking via UBP: up to ₱ 100,000.00

  • Online Banking via BPI: up to ₱50,000.00*

  • OTC: up to ₱ 20,000.00

Sa BPI Online Banking, maaari pang taasan ang limitasyon sa bawat transaksyon. Sundin lamang ang gabay dito para mataasan ang transaction limit.

Lahat ng payment method ay may minimum transaction amount na ₱20 maliban sa BillEase na ang minimum transaction ay ₱100. Para sa lahat ng bayad gamit ang Installments, ₱ 3,000 ang minimum transaction amount at ito ang standard para sa lahat ng issuing banks.

Note: Ang Links API ay may minimum transaction amount na ₱100 para sa lahat ng payment methods.

Ang mga transaksyon na hindi sakop ng saklaw na ito ay hindi maaaring maproseso ng PayMongo.

Mahalagang paalala: Walang minimum na bilang ng transaksyon na kinakailangan mula sa inyong customers bawat araw.

Did this answer your question?