Skip to main content
All CollectionsLocalized Help CenterProducts
Paano gumawa ng PayMongo Link?
Paano gumawa ng PayMongo Link?

Alamin kung paano gumawa at gumamit ng PayMongo Links.

Pam avatar
Written by Pam
Updated over a week ago

Ang PayMongo Links ay madaling paraan para tumanggap ng bayad mula sa inyong customers. Sinusuportahan nito ang lahat ng available payment methods ng PayMongo tulad ng: credit/debit cards, e-wallets, online banking, at over-the-counter transactions.

Para gumawa ng PayMongo Link, pumunta lamang sa Links tab ng inyong dashboard at i-click ang “create a link” button.

Sunod, ilagay ang mga hinihinging transaction details. Kapag nailagay na ang lahat ng detalye, i-click lamang ang “create” button.

Ngayong gawa na ang inyong link, maaari na itong kopyahin at ipadala sa inyong customer gamit ang kahit anong messaging app tulad ng SMS, Viber, Messenger o e-mail. Ang bawat payment link ay may kalakip na reference number.

Did this answer your question?