Paano mag simula sa PayMongo?

Alamin kung paano tumanggap ng online payments gamit ang PayMongo

Steven avatar
Written by Steven
Updated over a week ago

Para makapagsimula, gumawa ng account sa aming website at ibigay ang inyong pangunahing impormasyon tulad ng email address, pangalan, contact number, at password. Kapag kumpleto na ito, kayo ay agad na makakatanggap ng “verification email”.

Bago magpatuloy sa inyong dashboard, kailangang i-verify muna ang inyong email address. Ito ay para makasiguro na may access kayo sa inyong email na padadalhan namin ng mga tanong ukol sa inyong negosyo (KYC), mga anunsyo, at iba pa.

Ganito ang magiging itsura ng “confirmation email”:

Para i-verify ang inyong email address, i-click lamang ang “Click here to confirm e-mail address” button. Kusa na namin mave-verify ang inyong email address; hindi niyo na kailangan mag-reply dito.

Did this answer your question?