All Collections
Localized Help Center
Payments and Settlement
Ano ang mga payment method options gamit ang PayMongo?
Ano ang mga payment method options gamit ang PayMongo?
Pam avatar
Written by Pam
Updated over a week ago

Ang mga payment options ay naiiba depende sa PayMongo product na gagamitin ninyo (Links, API, Pages, Shopify, WooCommerce, Magento, o PrestaShop plugin).

Maya gamit ang inyong PayMongo account, kailangan muna ito aprubahan ng Maya. Kung kayo ay sole proprietor, partnership, o korporasyon na may rehistradong merchant account sa Maya, hindi namin kayo maaaring i-activate sa aming plataporma. Kung kayo naman ay hindi rehistradong merchant ng Maya, maaaring umabot ng tatlong (3) araw mula sa araw ng inyong activation bago kayo makatanggap ng bayad sa inyong mga customer gamit ang nasabing paraan ng pagbayad.

Para sa GCash, GrabPay, Debit at Credit Cards, maaaring umabot ng limang (5) araw mula sa araw ng pag-activate bago kayo makatanggap ng bayad sa inyong mga customer gamit ang mga nasabing paraan ng pagbayad dahil ito ay kailangan pang suriin ng aming payment partners.

‘Di makita ang ibang paraan ng pagbayad sa inyong account? Mag-send lamang ng e-mail sa [email protected] para kayo ay aming matulungan.

Did this answer your question?