Ang inyong payouts ay pino-proseso ng PayMongo tuwing Martes ng 5 PM para sa mga transaksyon na eligible for payout. Ibig sabihin, kung

kayo ay may inaasahan na payout kada linggo, ito ay papasok sa inyong account tuwing Martes pagkalipas ng 5 PM:

  • Makakatanggap kayo ng email mula sa [email protected] na naglalaman ng halaga ng payout, beneficiary bank, at beneficiary bank account name.

  • Maaaring tignan ang payouts sa inyong PayMongo Dashboard. Pumunta lamang sa Payouts Tab na may pending status.

Kapag natanggap na ng aming banking partner ang abiso para i-deposito ang payouts ng Miyerkules ng umaga, ang status ng inyong payout sa inyong PayMongo dashboard ay magiging in transit. Hangga’t maaari, ang nai-deposit na payout ay makikita na agad sa inyong bank account sa loob ng parehong araw.

Gayunpaman, dahil sa mga proseso tulad ng interbank transfer at clearing, maaaring umabot ng dagdag na 1 - 2 banking days bago makita ang inyong payout sa inyong bank account, depende sa bilis ng pagproseso ng inyong bangko.

Kapag nakatanggap na kami ng kumpirmasyon mula sa aming banking partner sa loob ng 2 - 3 banking days pagkatapos ng Miyerkules, magbabago ang mga status ng payout sa inyong PayMongo Dashboard:

  • Deposited - Nakumpirma na ng aming banking partner na tinanggap na ng beneficiary bank ang deposito.

  • Pending - Binalik ng aming banking partner ang payout. Maaaring makipagugnayan sa amin tungkol dito sa pamamagitan ng live chat o mag-email sa [email protected].

Walang karagdagang singil para matanggap ang inyong payout. Gayundin, hindi na rin kailangang i-request ang inyong payout dahil automatic itong pinoproseso. 🎉

*Mahalagang paalala: Kung ang inyong payout ay natapat na ilalabas sa holiday, ito ay ipo-proseso sa susunod na business day.

Halimbawa: Kung ang Martes ay holiday, ang mga payout ay ipo-proseso sa Miyerkules.

Did this answer your question?