All Collections
Localized Help Center
Getting Started
Kung wala akong app o website, magagamit ko pa rin ba ang PayMongo?
Kung wala akong app o website, magagamit ko pa rin ba ang PayMongo?
Steven avatar
Written by Steven
Updated over a week ago

Maaari pa rin gamitin ang PayMongo kung kayo ay gumagamit ng Facebook o Instagram para sa inyong negosyo.

Maraming produkto ang PayMongo para sa lahat ng uri ng negosyo; may app/website man o wala ang inyong business. Isa sa aming mga produkto na angkop para dito ay ang Links, kung saan maaaring gumawa ng payment link na pwedeng ipadala sa inyong customers para makatanggap ng bayad gamit ang debit/credit card, GCash, GrabPay, Maya, 7Eleven, at iba pa.

Did this answer your question?