All Collections
Localized Help Center
Getting Started
Ano ang mga government-issued IDs na kailangan ko i-submit para ma-activate ang aking account?
Ano ang mga government-issued IDs na kailangan ko i-submit para ma-activate ang aking account?
Steven avatar
Written by Steven
Updated over a week ago

Narito ang listahan ng mga primary at secondary ID na kinikilala at tinatanggap namin.

Ang government-issued ID na kailangan i-upload ay naaayon sa uri ng negosyo na nais mong i-enroll sa PayMongo:

  • Para sa mga corporation at partnerships: ID ng awtoridad ng kinatawan

  • Para sa sole proprietors: ID ng may-ari ng DTI-registered na negosyo

  • Para sa mga indibidwal: ID ng kung kanino nakapangalan ang account

Maaaring hingan ng isang (1) primary ID o kaya tatlong (3) secondary ID.

Listahan ng mga primary ID:

Driver's license
SSS ID / UMID ID
Passport
Professional Regulation Commission (PRC) ID
Firearm License

PhilSys National ID o ePhilID


โ€‹Listahan ng mga Secondary IDs:

NBI Clearance
Police Clearance
PhilHealth ID
Tax Identification Number (ID)
Pag-IBIG ID (Digitized)
Postal ID (Digitized)
Barangay Clearance
Voter's ID

Did this answer your question?