All Collections
Localized Help Center
Getting Started
Ano ang mga uri ng business na pwedeng gumamit ng PayMongo?
Ano ang mga uri ng business na pwedeng gumamit ng PayMongo?
Steven avatar
Written by Steven
Updated over a week ago

Sinusuportahan ng PayMongo ang iba’t ibang uri ng negosyo tulad ng individuals (unregistered businesses), sole proprietors, partnerships at mga korporasyon.

Para ma-activate ang inyong account, kailangan mag-submit ng mga dokumento. Pumunta lamang sa activation page ng inyong PayMongo dashboard para mai-submit ang inyong mga dokumento online.

Bago makatanggap ng bayad gamit ang PayMongo, kailangan muna ma-activate ang inyong account.

Mga restricted business:

Paumanhin, ngunit may mga negosyo na hindi mapaglilingkuran ng PayMongo dahil sa aming Terms of Use. Para makita ang buong listahan, pumunta lamang sa Restricted Business section.

Did this answer your question?