Skip to main content
All CollectionsLocalized Help CenterProducts
Pwede ba gamitin paulit-ulit ang PayMongo Links? Nag-e-expire ba ito?
Pwede ba gamitin paulit-ulit ang PayMongo Links? Nag-e-expire ba ito?
Pam avatar
Written by Pam
Updated over a week ago

Isang beses lamang maaaring gamitin ang PayMongo Link. Kapag kumpleto na ang transaksyon, automatic na itong mag-e-expire.

Pag nag-expire ang isang payment link, may dalawang dahilan lamang kung bakit ito nangyari:

  1. Nakapagbayad na ang inyong customer at kumpleto na ang transaksyon.

  2. In-archive na ang payment link. Maaaring mag-archive ng link gamit ang inyong dashboard:

Ibig sabihin, valid ang payment links hanggat hindi kumpleto ang transaksyon o hindi ito nai-archive.

Mahalagang paalala na ang payment links ay hindi nabubura. Pwede lamang ito mag-expire o i-archive.

Did this answer your question?